سومین نشست سالیانه مدیران ستادی واستانی جمعیت طرفداران ایمنی راهها در تهران 20تیرماه 1396

Member Of The

http://roadsafetyngos.org/


Improve public traffic safety culture and raise public awareness through target group education. Try to make this sentence acceptable for all that: “Safety Starts With Me”
Find out more >

تصاویر و عکسهای منتخب

1za سومین نشست سالیانه  مدیران ستادی واستانی جمعیت طرفداران ایمنی راهها در تهران 20تیرماه 1396
3za1 سومین نشست سالیانه  مدیران ستادی واستانی جمعیت طرفداران ایمنی راهها در تهران 20تیرماه 1396
2za سومین نشست سالیانه  مدیران ستادی واستانی جمعیت طرفداران ایمنی راهها در تهران 20تیرماه 1396
4zaa سومین نشست سالیانه  مدیران ستادی واستانی جمعیت طرفداران ایمنی راهها در تهران 20تیرماه 1396
Slider

آدرس و تلفن تماس ما

  • لوگوی جمعیت طرفداران ایمنی راهها
  • آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید شریفی، شماره ۵۵، واحد ۱۰
  • كدپستي: 1969814619
  • فکس : ۸۸654961 (۰۲۱)
  • تلفن : ۸۸۶۶۲۱۷۴ و ۸۸۷۹۵۲۰۲ (۰۲۱)
  • ایمیل : info {@} rsss.ir

telegram rsss channel