تقدیر از سرباز فداکار در ضیافت افطاری سال 1397

Member Of The

http://roadsafetyngos.org/


Improve public traffic safety culture and raise public awareness through target group education. Try to make this sentence acceptable for all that: “Safety Starts With Me”
Find out more >

تصاویر و عکسهای منتخب

1za تقدیر از سرباز فداکار در ضیافت افطاری سال 1397 | جمعیت طرفداران ایمنی راهها
3za1 تقدیر از سرباز فداکار در ضیافت افطاری سال 1397 | جمعیت طرفداران ایمنی راهها
2za تقدیر از سرباز فداکار در ضیافت افطاری سال 1397 | جمعیت طرفداران ایمنی راهها
4zaa تقدیر از سرباز فداکار در ضیافت افطاری سال 1397 | جمعیت طرفداران ایمنی راهها
Slider

آدرس و تلفن تماس ما

  • لوگوی جمعیت طرفداران ایمنی راهها
  • آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید شریفی، شماره ۵۵، واحد ۱۰
  • كدپستي: 1969814619
  • فکس : ۸۸654961 (۰۲۱)
  • تلفن : ۸۸۶۶۲۱۷۴ و ۸۸۷۹۵۲۰۲ (۰۲۱)
  • ایمیل : info {@} rsss.ir

telegram rsss channel