اولين ميز گرد گروه تخصصي ارتباطات وحمل ونقل با موضوع روز ملي ايمني وحمل ونقل در دانشگاه علامه طباطبايي مورخ 12 اردیبهشت 1396

Member Of The

http://roadsafetyngos.org/


Improve public traffic safety culture and raise public awareness through target group education. Try to make this sentence acceptable for all that: “Safety Starts With Me”
Find out more >

تصاویر و عکسهای منتخب

1za اولين ميز گرد گروه تخصصي ارتباطات وحمل ونقل با موضوع روز ملي ايمني وحمل ونقل در دانشگاه علامه طباطبايي مورخ 12 اردیبهشت 1396 | جمعیت طرفداران ایمنی راهها
3za1 اولين ميز گرد گروه تخصصي ارتباطات وحمل ونقل با موضوع روز ملي ايمني وحمل ونقل در دانشگاه علامه طباطبايي مورخ 12 اردیبهشت 1396 | جمعیت طرفداران ایمنی راهها
2za اولين ميز گرد گروه تخصصي ارتباطات وحمل ونقل با موضوع روز ملي ايمني وحمل ونقل در دانشگاه علامه طباطبايي مورخ 12 اردیبهشت 1396 | جمعیت طرفداران ایمنی راهها
4zaa اولين ميز گرد گروه تخصصي ارتباطات وحمل ونقل با موضوع روز ملي ايمني وحمل ونقل در دانشگاه علامه طباطبايي مورخ 12 اردیبهشت 1396 | جمعیت طرفداران ایمنی راهها
Slider

آدرس و تلفن تماس ما

  • لوگوی جمعیت طرفداران ایمنی راهها
  • آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید شریفی، شماره ۵۵، واحد ۱۰
  • فکس : ۸۸654961 (۰۲۱)
  • تلفن : ۸۸۶۶۲۱۷۴ و ۸۸۷۹۵۲۰۲ (۰۲۱)
  • ایمیل : info {@} rsss.ir

telegram rsss channel