دیدار رئيس هيات مديره جمعيت طرفداران ايمني راهها با دكتر فيض معاون وزير آموزش و پرورش

الزام شتاب در انجام برنامه هاي فرهنگي رفتارهاي ترافيكي
مهندس محمد بخارايي رئيس هيات مديره و جمعي از اعضاى هيات مديره جمعيت طرفداران ايمني راهها با دكتر فيض معاون وزير آموزش و پرورش ديدار و گفتگو كردند.
در اين ديدار ضمن تاكيد بر انجام برنامه هاي فرهنگي و رفتاري در حوزه رانندگي و ترافيكي براي گروهاي دانش آموزان و اوليائ آنان توافقات بسيار مهمي نيز صورت پذيرفت .

Member Of The

http://roadsafetyngos.org/


Improve public traffic safety culture and raise public awareness through target group education. Try to make this sentence acceptable for all that: “Safety Starts With Me”
Find out more >

تصاویر و عکسهای منتخب

1za نمایش موارد بر اساس برچسب: دکتر فیض | جمعیت طرفداران ایمنی راهها
3za1 نمایش موارد بر اساس برچسب: دکتر فیض | جمعیت طرفداران ایمنی راهها
2za نمایش موارد بر اساس برچسب: دکتر فیض | جمعیت طرفداران ایمنی راهها
4zaa نمایش موارد بر اساس برچسب: دکتر فیض | جمعیت طرفداران ایمنی راهها